Priestor na prenájom

Priestor pre predajný kiosk vo výmere 6x2,5m2.

Pre viac informácií kontaktujte správu obchodného centra.

Prevádzky / CHOKOKEBAB - mapa

Predajne / CHOCOKEBAB
Predajne / CHOCOKEBAB
Predajne / CHOCOKEBAB
Predajne / CHOCOKEBAB

Zoznam prevádzok