1.DAY

Poslanie 1.DAY je dlhodobo uspokojovať potreby zákazníkov prostredníctvom cenovo prístupného, širokého sortimentu  tovaru,  s čo najvyšším pohodlím nákupu, s odborným poradenstvom a pridanou hodnotou.

  1. Pohodlie zákazníka - zabezpečované širokým pokrytím trhu maloobchodnou sieťou
  2. Široký sortiment - rozširovanie sortimentu tovaru, na základe pravidelných prieskumov potrieb zákazníkov
  3. Pridaná hodnota - vzťah so zákazníkom nekončí  nákupom, ale pokračuje prostredníctvom vernostného programu, spotrebiteľskými súťažami, akciovým príbalom, odborným poradenstvom, sponzorovaním jeho obľúbeného podujatia.
  4. Prijateľné ceny - primerané ceny nielen na akciový tovar, množstevné rabaty, vernostné zľavy.

Prevádzky / LINTEA - mapa

LINTEA
LINTEA
LINTEA
LINTEA
LINTEA
LINTEA
LINTEA
LINTEA

Zoznam prevádzok