Súťaž

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN - DECEMBER

-

1.cena: PRÁČKA LG F2DV5S8SO  - Viktória Sz. , K. Chlmec

2.cena: NOTEBOOK ASUS 13 UM325UAJakub M. , Sečovce

3.cena: BEZPEČNOSTNÝ SMART SYSTÉM – ANKER – Marcela S. , Michalovce

4.cena: MRAZNIČKA ELECTROLUX  - Ján B. , Michalovce

5.cena: ROBOTICKÝ VYSÁVAČ - XIAOMI - MOP2  - Lenka S. , Trebišov

6.cena: ODŠŤAVOVAČ SAGE SJB615SHY  - Peter O. , Michalovce

7.cena: VIBRAČNÁ PLOŠINA- KLARFIT VIBE 4DX  - Kristína O. , Vranov nad Topĺou

8.cena: RÁDIO PHILLIPS TAR8805  - Martina O. E. , Michalovce

9.cena: ZUBNÉ KEFKY SONICARE  - Yvona B. , Velké Kapušany

10.cena: HRIANKOVAČ BLACK DECKER BXT1500E  - Júlia M. , Michalovce

-

Výhercov súťaže „ Dobrý rok v OC Zemplín “ budeme kontaktovať a srdečne gratulujeme. 

-


VÝHERCOVIA SÚŤAŽE DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN - NOVEMBER

-

-1.cena: JBL BOOMBOX 3 - Magdaléna T. , Velké Kapušany 

2.cena: TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA ELECTROLUX LCB3LF38W - Ľubica N. , Michalovce

3.cena: TELEFÓN SAMSUNG S21 FE 5G128 GB - Anton J. , Čečehov

4.cena: HRNCE TEFAN L1599243 INGENIO EASY ON 13 - Ivana B. , Michalovce

5.cena: KULMOFÉN PHILIPS BHB886/00 SENSEL IQ SERIES 8000 - Anna Š. , Bracovce

6.cena: DIFÚZER STADLEN FORM BEN EHITE - Marta K. , Trebišov

7.cena: HOLIACÍ STROJČEK PHILIPS ONEBLADE QP6651/61 - Igor S., Veľké Kapušany

8.cena: KVALITNÉ KUCHYNSKÉ NOŽE TEFAL K232S574 (5 ks + BLOK) - Siska K. , Plechotice

9.cena: WEB KAMERA LOGITECH C290e - Juraj S. , Malé Ozorovce

10.cena: NABÍJAČKA FAST CHARGER 10W + 10W - ČIERNA - Martin D. , Michalovce

-

Výhercov súťaže „ Dobrý rok v OC Zemplín “ budeme kontaktovať a srdečne gratulujeme. 

Video zo žrebovania nájdete: 

https://fb.watch/hgt5xCCnJX/

-

-

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN - OKTÓBER

-

1. cena: Americká chladnička HAIER HB26FSNAAA - Ester G. , Kráľovský Chlmec 

2. cena: sušička LG RC8TV9AVHN - Beáta S. , Trebišov  

3. cenachladnička SAMSUNG RL38T600CWW - Kristína T. , Michalovce

4. cenamraznička ELECTROLUX LCB3LE38W - Ján B. , Michalovce

5. cena: Prenosný reproduktor JBL-  Radovan H. , Michalovce

6. cena: LCD TV 55 UP8000 -  Mária S. , Drahňov

7. cena: Slúchadlá SENNHEISER RS195 -  Petronela K. , Michalovce

8. cena: Remoska D52F/10, 4 l - Janka S. , Strážske

9. cena: Sodastream SPIRIT WH LOVE -  Marko B. , Čičarovce

10. cena: Kulmofén CopperForever - Matúš T. , Sečovce

-

Výhercov súťaže „ Dobrý rok v OC Zemplín “ budeme kontaktovať a srdečne gratulujeme. 

Video zo žrebovania nájdete: 

https://fb.watch/gJ_k5Am2Tx/

-

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN - SEPTEMBER

-

1.cena: KÁVOVAR - SIEMENS EQ.6 plus s 300 - Kamila B.,Michalovce

2.cena: PRÁČKA - ELECTROLUX EW6TN14272 - Mirka D., Parchovany

3.cena: TABLET -LENOVO YOGA 11 - Ján S.,Trhovište

4.cena: MRAZNIČKA - ELECTROLUX LCB3LF31WO - Marta B.,Michalovce

5.cena: CHLADNIČKA - ELECTROLUX LTB1AF28WO - Anna S., Veľké Kapušany

6.cena: MOBILNÝ TELEFÓN - HUAWEI NOVA 9 SE 128GB - Martin H.,Humenné

7.cena: ZUBNÉ KEFKY - PHILLIPS SONICARE CLEAR - Zuzana L., Humenné

8.cena: VARNÝ HRNIEC - TEFAL CY754830 - Peter S., Veľké Kapušany

9.cena: RÁDIOMAGNETOFÓN - PANASONIC RX-D550 - Alexandra S.,Remetské Hámre

10.cena: ŽEHLIČKA AZUR GC49505/40 - Petra Z., Trebišov

-

Výhercov súťaže „ Dobrý rok v OC Zemplín “ budeme kontaktovať a srdečne gratulujeme. 

Video zo žrebovania nájdete: 

https://www.facebook.com/oczemplin/videos/%C5%BErebovanie-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe-dobr%C3%BD-rok-v-oc-zempl%C3%ADn/495017312264269/

-


Súťažný štatút reklamnej a propagačnej súťaže
„DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN“


Termín konania súťaže : od 01. 3.2022, 00 hodín 01 minúta do 20. 12. 2022 ,23 hodín 59 minút vrátane.
Organizátor súťaže : ZEMPLÍN MARKET, s.r.o.
Michalská 9 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 36600679

DIČ: 2022097704

IČ DPH: SK2022097704

zapísaný v oddieli s. r.o.,  Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 128377/B

a) Spoločnosť ZEMPLÍN MARKET s.r.o, ako organizátor súťaže uvádza reklamnú a propagačnú súťaž
DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN“ podľa tohto štatútu ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane
s cieľom podporiť záujem spotrebiteľov o nákupy v predajniach  OC ZEMPLÍN
b) Reklamnej a propagačnej súťaže „DOBRÝ ROK V OC ZEMPLÍN“ (ďalej len súťaž) sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 1.3.2022 dovŕšila 18 rokov a ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel


2. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Z účasti v súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
Súťaže sa nesmú zúčastniť :
a) zamestnanci organizátora súťaže,
b) podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení súťaže,
c) zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
d) osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.
Súťaže sa zúčastní fyzická osoba podľa bodu 2 až 4 tohto štatútu (ďalej len účastník súťaže), ktorá v termíne konania súťaže odo od 01. 3.2022, do 20. 12. 2022   vrátane. vrátane, splní súčasne všetky podmienky účasti v súťaži uvedené ďalej v bode 3.


3. PRINCÍP SÚŤAŽE
a) Do súťaže sú zaradené  všetky kupóny, ktoré zákazník dostane v každej prevádzke OC ZEMPLÍN pri nákupe nad 20 €, prípadne po 18:00 dostane takéto kupóny v počte 2 ks , súťaž je celoročná, ale rozdelená na etapy, v každej etape môže súťažiaci vyhrať iné ceny, ich počet a názvy budú uvedené na komunikátoch a stránke OC ZEMPLÍN, kde budú zverejnené aj etapy súťaže a termíny jednotlivých uzávierok a žrebovaní

 Zároveň všetky nevyžrebované kupóny, z jednotlivých etáp žrebovania, idú do poslednej etapy a posledného žrebovania,
b) Ak spotrebiteľ dostane kupón na prevádzke, vyplní ho / musia tam byť údaje Meno a priezvisko, adresa, kontakt a číslo podkladničného bloku, + pečiatka predajne/, vhodí ho do urny v OC ZEMPLÍN, je v hre. V každej etape súťaže môže súťažiaci vypniť a vhodiť do urny ľubovoľný počet kupónov, ktoré dostane na prevádzkach pri nákupe nad 20 €.

c) Za dôkaz o zakúpení sa považuje pokladničný blok, ktorý preukazuje zakúpenie tovaru v hodnote minimálne 20 € a viac a v termíne konania súťaže vhodí  vyššie uvedený kupón do urny v OC ZEMPLÍN
d) Každý súťažný pokladničný doklad musí spĺňať nasledujúce kritériá:
 musí preukazovať zakúpenie tovaru v niektorej z prevádzok v OC ZEMPLÍN Michalovce
 musí preukazovať nákup v období od 1.3. 2022  do 20.12. 2022 / vrátane/
musí byť vhodený do urny najneskôr do  20.12.2022 /vrátane/
e) V rámci vypĺňania kupónov bude súťažiaci vyzvaný k pravdivému vyplneniu svojich kontaktných údajov: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo. Ďalej musí uviesť číslo pokladničného bloku a tento blok si uschovať ! Plus musí byť na kupóne pečiatka predajne. Tieto údaje sú povinné a budú slúžiť výlučne na kontaktovanie
výhercov, zaslanie výhier a vyhodnotenie súťaže.
f) Od súťažiaceho sa vyžaduje,  aby v prípade výhry potvrdil občianskym preukazom,, že dovŕšil vek 18 rokov a aby udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok, nebude účastník zaradený do súťaže. Vyplneným kupónu súťažiaci potvrdzuje, že sa
oboznámil týmito pravidlami a že ich akceptuje.
g) Úlohou súťažiaceho je uchovať si pokladničný doklad. V prípade výhry bude súťažiaci telefonicky vyzvaný k predloženiu výherného pokladničného dokladu nasledovným spôsobom: Súťažiaci prinesie k prevzatiu výhry  originál pokladničného dokladu najneskôr do  7 kalendárnych dní od oznámenia o výhre.
h) Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, avšak vždy s novým pokladničným dokladom, ktorý bude preukazovať zakúpenie tovaru na prevádzkach v OC ZEMPLÍN, vo výške minimálne 20 € a v termíne, ktorý bude uvedený pri jednotlivých etapách súťaže / na www.oczemplin.sk/
i) Súťažiaci pri odovzdaní výhry musí preukázať vlastníctvo výherného pokladničného dokladu  - kupón, ktorý vyplnil, musí obsahovať rovnaké číslo pokladničného dokladu ako je na tom, ktorý prinesie pri prihlásení sa o výhru, inak mu nárok na výhru zaniká.
j) Opakované splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 5 tohto štatútu zo strany jedného (1) účastníka súťaže a na základe toho jeho opakované zaradenie do súťaže je dovolené a zvyšuje jeho šancu na výhru v súťaži.


4. VÝHRY
Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí v termíne konania súťaže splnili podmienky účasti v súťaži podľa bodu 2 a 3 tohto štatútu. V súťaži sa hrá o nasledovné výhry:
a) 10 účastníci súťaže určení náhodným výberom (žrebovaním) podľa tohto štatútu obdržia (vyhrajú v súťaži) :

Výhry budú uverejnené  vždy najneskôr v deň začatia súťaže, na stránke www.oczemplin.sk


Podmienky a povinnosti výhercu k platnému odovzdaniu výhry:
Výherca je povinný uviesť  meno a priezvisko, adresu a telefonický kontakt, na ktorom mu oznámime informáciu o výhre
 Výherca je povinný si uschovať pokladničný doklad, na základe ktorého sa zapojil do súťaže a bol vyžrebovaný.
 Výherca je povinný vyplniť a podpísať prevzatie výhry v preberacom protokole, ktorý mu bude odovzdaný osobne po oznámení nároku na výhru – pri preberaní ceny.
Každý výherca bude podľa tohto štatútu o svojej výhre v tejto súťaži informovaný zo strany organizátora súťaže – aj prostredníctvom éteru Rádia Šírava, kde sa žrebovanie uskutoční.  Zároveň budú výhercovia uverejnení na internetovej stránke www.oczemplin.sk  v časti výhercovia.


5. ŽREBOVANIE:
a) V rámci súťaže bude jedno žrebovanie a v ňom sa budú žrebovať výhry podľa aktuálnej etapy súťaže:
b) Žrebovanie prebehne prostredníctvom „losovania z osudia“ pod dohľadom notára v priestoroch štúdia Rádia Šírava, v hoteli Družba, na ulici Hollého v Michalovciach.
c) Výhercovia budú uverejnení na stránke www.oczemplin.sk najneskôr 7 dní po dni, kedy sa oznámia mená vyžrebovaných,  v každej etape.
d) Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr 14 dní po vyžrebovaní.
e) Každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5. tohto štatútu, môže vyhrať v žrebovaní podľa tohto štatútu len raz v jednej etape.
f) V prípade, ak nebude dostatočný počet platne vhodených kupónov, neodovzdané výhry prepadávajú v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa pri prevzatí ceny zistí, že súťažiaci nemá originál  podkladničného dokladu, ktorého číslo  je uvedené na kupóne,  prípadne nesplnil podmienky podľa tohto štatútu, cena prepadá v prospech organizátora.


6. ODOVZDANIE VÝHRY:
a) Výhercovia všetkých výhier budú informovaní o vzniku nároku na výhru v súťažnom rozhraní na www.oczemplin.sk v časti výhercovia súťaž/žrebovanie.
b) Výhry  v tejto súťaži budú odovzdané (doručené) príslušnému výhercovi len osobne, v priestoroch OC ZEMPLÍN, v termíne na ktorom sa dohodnú obe strany, po telefonickom oznámení výhry / prípadne po  telefonickom oznámení cez éter rádia Šírava . V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí spojiť telefonicky s výhercom  po dobu 14 dní od vyžrebovaia výhry, nárok na výhru súťažiacemu prepadá v prospech organizátora.

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Ak účastník súťaže nesplní riadne, včas a súčasne všetky podmienky účasti v súťaži a riadne a včas všetky podmienky na odovzdanie výhry podľa tohto štatútu, nemá nárok na odovzdanie výhry a bude z účasti v súťaži vylúčený.
b) Tento štatút je prístupný spotrebiteľskej verejnosti na internetovej stránke www.oczemplin.sk  Informácie o výhercoch v tejto súťaži (v rozsahu meno, priezviskom aresa ) budú zverejnené na uvedenej internetovej stránke, za dodržania uvedených podmienok.
c) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j.začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny štatútu podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.

d) Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže a to v plnom rozsahu.
e) Ustanovenia tohto štatútu, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
f) Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.
g) V prípade, že si výherca výhru neprevezme, nárok výhercu na cenu zaniká a cena prepadá v prospech Organizátora. Výherca nemá v takom prípade voči Organizátorovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.
h) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
i) Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
j) Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci súhlas so spracovaním údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
PSČ, mesto, spoločnosti ZEMPLÍN MARKET s.r.o..,Michalská 9 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 36600679

DIČ: 2022097704

IČ DPH: SK2022097704

 ako prevádzkovateľovi, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom
sprostredkovateľa, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhier - tento súhlas je udelený na dobu konania súťaže a odovzdávanie výhier. Všetky kupóny budú
uchované po dobu 2 mesiacov po skončení súťaže.


Po týchto termínoch budú všetky kupóny skartované


V Michalovciach , dňa 01.03.2022

 Organizátor: ZEMPLÍN MARKET, s.r.o., Michalská 9 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 36600679

DIČ: 2022097704