PEPCO

PEPCO

PEPCO

Naša kvalita

Vyberte pre seba aj svoju rodinu to najlepšie! Dobrá kvalita za prijateľnú cenu – to je zásada, ktorou sa u nás v PEPCO riadime už dlho, aby sme vyhoveli požiadavkám vás, našich zákazníkov.

Všetky výrobky, ktoré nájdete v našich obchodoch, musia spĺňať definované štandardy kvality. Preto – v závislosti od kategórie výrobku – kontrolujeme bezpečnosť, použiteľnosť a kvalitu výrobkov.

Náš tím kontroly kvality sa skladá z viac ako desiatich špecialistov, ktorí sú zodpovední za overovanie kvality jednotlivých kategórií výrobkov.

Tento tím pri každodennej práci overuje a schvaľuje výrobky z hľadiska bezpečnosti, kvality a funkčnosti na základe smerníc, nariadení, noriem, prípadne ďalších právnych predpisov.

Špecialisti oddelenia kvality spolupracujú aj s externými akreditovanými laboratóriami a certifikačnými orgánmi, ktoré overujú a potvrdzujú zhodu sortimentu so stanovenými normami. Výsledkom tejto spolupráce sú značky alebo symboly udelených certifikátov umiestnené na našich výrobkoch.